စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Item လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းအမည်
Lot-1         ကော့သောင်းခရိုင်ရုံး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ကော့သောင်းမြို့။ ခရိုင်ရုံး RC(၂)ထပ်(၁)လုံး (၅၄' x ၃၅' x၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-2 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးမြို့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၄)ခန်းတွဲ(၃)ထပ်(၁)လုံး  (၉၆' x ၃၆' x၃၂')ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-3 ရှမ်းပြည်နယ်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးမြို့။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၄)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်(၁)လုံး (၁၀၀' x ၃၀' x၂၂')ဆောက်လုပ်ခြင်း

၂။   (က)  တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန် - (၂၇.၁၂.၂၀၁၈)ရက် နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ
      ( ခ )  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်               - (၂၅.၁.၂၀၁၉)ရက် (၁၆:၃၀)နာရီ
      ( ဂ )  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ              - ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
၃။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊