ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
 
၁။         မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ စက်ရုံ/ဌာနများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-
 
စဉ်            တည်နေရာ/ အမျိုးအမည်              အရေအတွက်(မျိုး)
(က)          ဆောက်လုပ်ရေး
                (၁) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)                ၁
(ခ)           စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း
               (၁) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                    ၄
 
တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်    -     ၁၉.၁၂.၂၀၁၈ ၊ (၉:၃၀)နာရီ
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                  -     ၃.၁.၂၀၁၉ ၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီ၊ရုံးအမှတ်(၃၇)၊စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ နေပြည်တော်။
၂။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါ က အောက်ပါဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)စီမံရေးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်းအမှတ် ၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၅၊ ၃၄၀၈၁၉၅၊