လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။           စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−
စဉ် အကြောင်းအရာ အရေအတွက်
(က) High Voltage AC Dielectric Tester (100/50 KV) 1 Set
(ခ) Portable Appliance Tester 1 No
(ဂ) Handheld Power Quality Analyzer 1 No
(ဃ) Insulation Coating Thickness Gauge 4 Nos

 ၂။   (က) တင်ဒါပုံစံ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန် −  (၂၇.၁၁.၂၀၁၈)ရက် နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၃၀)နာရီထိ

       ( ခ ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်                       −   (၁၀.၁၂.၂၀၁၈)ရက် (၁၆:၃၀)နာရီ

       ( ဂ ) တင်ဒါတင်သွင်းမည့်နေရာ                         −    ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
 
၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၌ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်−၀၆၇−၄၀၈၄၀၂ ၊ ၀၆၇−၄၀၈၂၉၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
 
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ