ချည်မျှင်ရှည်ဝါဂွမ်းကုန်ကြမ်း ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။    အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင် ချည်မျှင်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ချည်မျှင်ရှည်ဝါဂွမ်းကုန်ကြမ်း(A)အဆင့် (၃၂၅၂၀၀)ပိဿာနှင့် (C)အဆင့် (၆၂၃၆၀၀)ပိဿာတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်−
တင်ဒါအမှတ်                           - ၀/၂ ဝါဂွမ်းကုန်ကြမ်း/၂၀၁၈-၂၀၁၉
တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်          - ၆.၁၁.၂၀၁၈
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                   - ၅.၁၂.၂၀၁၈
၂။    အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါဌာနတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-
ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော်။
၀၆၇-၄၀၈၁၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၉၂။